Other than English…

På denna sida kan du hitta de väsentliga delarna av projektet och material som producerats av NETNET på svenska.


Om oss

Screen Shot 2014-05-27 at 12.14.49 PMCopy of Logo_Bluebooklogo aijuFAAL

Fyra partners från Sverige, Italien, Spanien och Turkiet har jobbat tillsammans för ungdomsledare.

IFALL, Integration För Alla, är en svensk förening. Huvudsyftet med föreningen är att lyfta fram integration mellan kultuerer och motverka våldsyttringar mellan kulturer i Sverige och i andra länder. När vi talar om kultur menar vi den indviduella. Tack vara det så arbetar vi inte bara med integration för flytingar utan även med integration för kultur på olika nivåer.

ifall.se / Kontakta Neco och Charlotte: neco@ifall.se / charlotte@integrationforalla.se


Bluebook LTD, är en Italiensk kommunikationsbyrå med en särskild kompetens inom social kommunikation; som också jobbar med planera sociala händelser och PR tjänster. Bluebook arbetar med ungdomar genom skolor och genom organisationer som företräder dem, alltid på jakt efter och hitta nya kommunikationsstrategier för att engagera och ge dem och för att främja principen om icke-diskriminering i icke-statliga organisationer, offentliga organ och skolor.

www.bluebook.it / Kontakta Monica och Noemi: monica.pomero@bluebook.it / noemi.marchionatti@bluebook.it


FAAL är en Turkisk förening med sätte i Keciorenområdet, där det finns många ungdomar. Föreningen har en styrelse och styrelsens medlemar är mellan 20-25 år gamla. Föreningen bildades 2013. FAAL arbetar i en nära kontakt med kommun i Kecioren, där med skolor och andra föreningar i området för att öka inverkan. Det huvudsakliga syftet med organisationen är att ge ungdomar som kan ta aktiv roll i samhället. Aktivt medborgarskap, social integration av mindre gynnade grupper är de huvudsakliga verksamhet. Uppdraget för FAAL är att främja och stödja en hållbar utveckling av lokalsamhällen och individer “egenmakt genom utbildning, mänskliga rättigheter och internationellt samarbete.

faal.org.tr / Kontakta Enes: ensklcy@gmail.com


AIJU forskningscentrum, är den spanska partnern, det är en privat ideell organisation som syftar till att främja forskning, utveckling och teknisk innovation inom leksaks och tillhörande industri, vilket gör det möjligt att uppnå en ständigt ökande konkurrenskraft inom sektorn. Under 2014 ökade antalet intressebolag så det överträffade 500, de flesta av dem var små. AIJU vill ständigt anpassa sig och utveckla för branchen inom omgivningen för att förse dem med tidsmarta och lämpliga lössningar. Därför är AIJU en nykelroll för den mesta industrin i regionen, då de flesta företagen är små och begränsade med att uppnå konkuränskraft och inovation själva.

www.aiju.info / Kontakta Tamara och Ruperto: tamaraaguilar@aiju.info / rupertomartinez@aiju.info


Om projektet

Projektet ska utforma, implementera och sprida ett lekfullt utbildningsmatrial, (NET NET kitet), utformat som ett brädspel med hjälpmedel: En teknad film En videohandledning En miniguide Fokuserat på EU-medlemskap, EU-medvetenhet och Demokrati (lika möjligheter för alla, diskriminering, social delaktighet och politiska rättigheter): Ett flexibelt och skräddasytt kit, lämpligt för omvärdering och efterföljande av integration. Som redskap för ungdomsledare med stor målgrupp, (undgomar, människor med begränsade möjligheter, NEETs, avhoppande skolelever, nyanlända, flyktingar, vuxna, seniorer). NET NET kitet ska hjälpa ungdomsledare i deras roll som.

NETNET_freecard_SE

NETNET_Nyhetsbrev_1