Other than English…

Bu sayfada, projenin temel unsurlarını ve NETNET tarafından üretilen malzemeleri turkce bulabilirsiniz.


NETNET projesi …

Bir eğlence ve eğitim setidir. Proje, aşağıdakilerden oluşan bir eğlence ve eğitim kiti (NET NET kiti) tasarlayacak, uygulayacak ve yayacaktır.

 • Bir masa oyunu

AB Vatandaşlığı, AB bilinci ve Demokrasi (herkes için eşit fırsatlar, ayrımcılık, sosyal dışlanma, katılım, siyasi haklar) üzerinde duruyor. Geniş bir yelpazede (gençler, fırsatları az olan kişiler, NEETler, öğrenciliği bırakanlar, yeni göçmenler, mülteciler, yetişkinler, yaşlı kimseler) gençlik çalışanları tarafından yeniden işleme ve müteakip entegrasyonlara uygun son derece esnek ve özelleştirilebilir bir kittir.

Oyun tahtası aşağıdakilerden oluşur:

 • 1 oyun tahtası
 • 400 soru-cevap kartı
 • 80 meydan okuma kartı
 • 18 puanlama kartı
 • 108 puanlama kartı
 • 6 piyon
 • 1 zar
 • 1 yönerge kitapçığı

Proje özeti

Proje, gençlik alanındaki iki ana önceliğe cevap vermeyi amaçlıyor:

 • Yüksek kaliteli gençlik çalışmalarının teşvik edilmesi
 • Gençlik çalışanlarının eğitim ve öğretim yollarını güçlendirmek.

Proje; AB Vatandaşlığına, AB farkındalığına ve demokrasiye (herkese eşit fırsatlar, ayrımcılık, sosyal dışlanma, katılım, siyasi haklar) odaklanan, bir tahta oyunu ve destek araçlarından oluşan (karikatür video, video öğretici ve mini kılavuz) bir eğlence ve eğitim kitini (NET NET kiti) tasarlayacak, uygulayacak ve yayacaktır. Gençlik çalışanları tarafından geniş hedef kitlesi (gençler, fırsatları az olan kişiler, NEETler, öğrenciliği bırakanlar, yeni göçmenler, mülteciler, yetişkinler, yaşlı bireyler) için çok esnek ve özelleştirilebilir bir kit olduğundan yeniden işleme ve sonraki entegrasyonlar için uygundur.

NET NET kiti, yaygın öğrenme fırsatlarının çok hedefli sağlayıcıları rolünde olan genç çalışanlarına yardımcı olarak gençlerin kendilerini, sosyal bilincini, vatandaşlığını güçlendirebilecekleri ve “çok renkli” hedeflerle eğlenceli bir öğrenme süreci ve keşifle, eğlenceli bir seyahatle, AB Vatandaşlığı, AB bilinci ve Demokrasi gibi önemli konulardan bazılarını keşfedecekleri bir kittir.

 • Kit uygulaması, en iyi Avrupa çok kültürlülüğü ve çeşitliliğini temsil eden ve her bir ortak ülkeden (İsveç, İtalya, İspanya ve Türkiye) seçilen gençlik çalışanları tarafından oluşturulan çok kültürlü bir gençlik çalışma ekibinin desteğiyle geliştirilecek. Bu temel hedeflerden yola çıkarak, proje profilindeki kimseler, amaçları ile dünyayı incelerken ufkunu genişleteceklerdir.
 • Her yaştan ve geçmişten insanlarla, özellikle de daha az fırsatta olan insanlarla olumlu sonuç alabilmek için eğlenceli bir metodoloji oynayarak / öğrenerek öğrenmeyi teşvik etmek;
 • Gençlik çalışanları merkezleri, okullar, yetişkinler ve yaşlı merkezler, kamu kuruluşları, özel şirketler vb. Odaklı konularda bir ittifak deneyimlemek;
 • Son derece farklı ancak tamamlayıcı kuruluşlar arasındaki diyaloğu güçlendirebilen yenilikçi bir sektörlerarası ortaklığı deneyimlemek ve teşvik etmek (iki gençlik merkezi, bir özel şirket, bir araştırma enstitüsü).

Ayrıca, çok kültürlü ve çok sektörlü partner profilleri, projenin aktif olarak geniş bir paydaş grubunu (ilgili kimse) içerisine almasını sağlayacaktır.


İsveç, İtalya, İspanya ve Türkiye’den dört ortak gençler için birlikte çalışmaktadır.

İsveç ortağı olan IFALLIntegration För Alla (Herkes İçin Entegrasyon), gönüllü merkezli bir organizasyondur. Örgütün temel amacı, kültürler arasındaki entegrasyonu teşvik etmek ve İsveç’teki kültürler ile başka ülkelerdeki şiddet olaylarına karşı mücadele etmektir. Kültürle bireyi kastediyoruz. Bu şekilde devlete yalnızca mültecilerin entegrasyonu ile değil, aynı zamanda farklı düzeylerde kültürlerin entegrasyonu ile birlikte çalıştıklarını belirtmek isteriz.

ifall.se   / Neco and Charlotte contacts:  charlotte@integrationforalla.se / neco@ifall.se


İtalyan ortağı olan Bluebook LTD, sosyal iletişimi konusunda özel bir uzmanlığa sahip olan bir KOBİ iletişim ajansı; Aynı zamanda bir sosyal etkinlik planlayıcısı ve bir PR şirketidir. Bluebook, gençlerle okullar ve onları temsil eden dernekler vasıtasıyla, onları dahil etmek ve güçlendirmek ve STK’lar, kamu kurumları ve okullar arasında ayrım yapılmama ilkesini teşvik etmek için daima yeni iletişim stratejileri bulmaya ve bulmaya çalışır.

www.bluebook.it / Monica and Noemi contacts: monica.pomero@bluebook.it / noemi.marchionatti@bluebook.it


Türk ortağı olan FAAL Derneği, çok sayıda genç insan olan Keçiören bölgesinde bulunmaktadır. Örgüt kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin çoğu 20-25 yaşları arasındadır. 2013 yılının sonunda kurulan kuruluş FAAL, etkisini arttırmak için Keciören Belediyesi, okulları ve diğer gençlik örgütleriyle birlikte çalışmaktadır. Örgütün ana amacı, toplumda aktif rol alabilen gençlere güç sağlamaktır. Aktif vatandaşlık, sosyal içerme, dezavantaj gruplarının entegrasyonu ana faaliyettir. FAAL’in misyonu, eğitim ve öğretim, insan hakları ve uluslararası işbirliği yoluyla yerel toplulukların ve bireylerin yetkilendirilmesinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek ve desteklemektir.

faal.org.tr /  Enes and Damla contact: ensklcy@gmail.com  / damlaydaso@gmail.com


İspanyol ortağı olan AIJU araştırma merkezi, oyuncak ve ilgili endüstride araştırma, geliştirme ve teknolojik yeniliği artırmayı amaçlayan ve böylece sektörde sürekli bir rekabetçilik artışının elde edilmesini amaçlayan özel, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 2014 yılında, çoğu şirketin KOBİ’leri olmak üzere ilişkili şirketler 500’ü aştı. AIJU, onlara zamanında ve doğru çözümler sunmak için bölgenin endüstrisi ile sürekli uyumda ve gelişmektedir. Bu nedenle, AIJU, bölgesel endüstrinin yararına önemli bir rol oynamaktadır; çünkü çoğu şirket, kendileri tarafından rekabet edebilirlik ve yeniliğe ulaşmak için harekete geçme imkânları sınırlı olan KOBİ’lerdir.

www.aiju.info / Tamara and Ruperto contacts: tamaraaguilar@aiju.info / rupertomartinez@aiju.info


NETNET_ Newsletter_2_TR

NETNET_Nesletter_3_TR